БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Луличка

Linaria

Описание и отличителни особености на род Луличка

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Стъблата изправени. Венечната тръбица в основата с шпора.

В България естествено разпространени са 10 вида.

Научното наименование на рода се произнася "линария".


Списък на видовете от род Луличка, включени в сайта

Едроцветна луличка - Linaria grandiflora

Обикновена луличка - Linaria vulgaris

Проста луличка - Linaria simplexEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2019 BGflora.net