БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Пропадниче

Pedicularis

Описание и отличителни особености на род Пропадниче

Многогодишни полупаразитни тревисти растения с последователни листа (понякога събрани в прешлени). Петурата на листата дълбоко пересто-изрязана. Цветовете жълти или червени, разположени в пазвите на листата или на върха на стъблото в класовидно съцветие. Чашката тръбеста или звънеста, дяловете на чашката понякога пересто изрязани. Венчето с дълга тръбица, на горния си край дълбоко двуустно; горната устна извита във вид на шлем. Тичинките са 4, прикрепени към венечната тръбица. Плодната кутийки двугнездна, заострена[1].

Латинското наименование на рода се произнася "педикуларис".

В България естествено разпространени са 11 вида[2]


Списък на видовете от род Пропадниче, включени в сайта

Безцветно пропадниче - Pedicularis leucodon

Изправено пропадниче - Pedicularis orthantha

Прешленесто пропадниче - Pedicularis verticillataИзточници на информация

[1] Стоянов. Н & Б. Стефанов. 1948. Флора на България.

[2] Асьов, Б., А. Петрова, Д. Димитров, Р. Василев. 2006. Конспект на висшата флора на България. Българска фондация Биоразнообразие, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2020 BGflora.net