БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Очанка

Euphrasia

Описание и отличителни особености на род Очанка

Дребни едногодишни тревисти растения. Листата са приседнали, срещуположно разположение по стъблото, по целия си ръб са гъсто назъбени, постепенно преминаващи в прицветници. Цветовете по един в пазвите на прицетниците, почти приседнали и събрани във връхни, гъсти, класовидни съцветия. Чашката е звънеста, 4-делна, с осилесто заострени зъбци. Венчето е двуустно, бяло, жълтеникаво или бледолилаво. Тичинките са 4. Плодната кутийка е силно сплесната. Силно изменчиви растения[1].

В България от рода са установени 9 вида[2].


Списък на видовете от род Очанка, включени в сайта

Малка очанка - Euphrasia minimaИзточници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net