БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Малка очанка

Euphrasia minima

Снимки на Малка очанка (Euphrasia minima)

Euphrasia minima Euphrasia minima Euphrasia minima Euphrasia minima Euphrasia minima

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Малка очанка.


Латинско име

Euphrasia minima Jacq. ex DC. - чете се "еуфразиа минима".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Малката очанка е едногодишно тревисто растение. Стъблото е високо от 2 до 10 cm, неразклонено, по-рядко в основата си разклонено. Листата са овални, тъпи, приседна, с 2-5 зъбци от всяка страна. Венчето на цветовете е дълго 4-6 mm, жълто, бяло или синьовиолетово, с червена горна устна или пък венчето бяло с лилава горна устна, а долната с жълто петно и виолетови черти. Плодът около 2,5 cm дълъг, ребрата му в горния си край завършват със зъбчета. Цъфти през месеците юни-август[1].


Местообитание

Тревисти места във високопланинския пояс[2].


Разпространение в България

Установен е в планините Рила, Пирин, Витоша, Стара планина и Родопи (западни и средни), между 1800 и 2800 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Пиринеи, Юра, Апенини, Алпи, Карпати, Скандинавски полуостров, Балканския полуостров и Мала Азия[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Euphrasia minima in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net