БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Живениче (Разгон)

Scrophularia

Описание и отличителни особености на род Живениче

Многогодишни тревисти растения. Листата цели или пересто насечени. Цветовете събрани в полусенници, които излизат от пазвите на листата или са събрани на върха на стъблото по няколко или по много. Чашката на върха си петразделна. Венчето тръбесто, с пет широки нееднакви дяла. Тичинките са 4. Плодът е кутийка, разпукваща се при узряването си на две половини1.

В България естествено разпространени са 7 вида.


Списък на видовете от род Живениче, включени в сайта

Грудесто живениче - Scrophularia nodosa - Figwort

Кучешко живениче - Scrophularia caninaИзточници на информация

1 Стоянов, Н., Б. Стефанов, Б. Китанов. 1967. Флора на България. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 - 2022 BGflora.net