БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Лопен

Verbascum

Описание и отличителни особености на род Лопен

Многогодишни, двугодишни или едногодишни тревисти растения. Цветовете събрани на върха на стъблото в многоцветни и силно удължени, прости или сложни класовидни или гроздовидни съцветия. Чашката на цветовете разделена на пет дяла или с пет зъбчета. Венчето едро, жълто или виолетово, до средата си разделено на пет дяла, с тъпи дялове. Тичинките 5, прикрепени за основата на венчето; дръжките на тичинките покрити с дълги реснички. Яйчникът горен с едно стълбче. Плодът е многосеменна кутийка. Отровни растения1.

В България от рода са установени около 45 вида. От тях почти половината - 20 са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Лопен, включени в сайта

Благороден лопен - Verbascum nobile

Винчелистен лопен - Verbascum bugulifolium

Гол лопен - Verbascum glabratum

Декоративен лопен - Verbascum decorum

Дълголистен лопен - Verbascum longifolium

Източен лопен - Verbascum orientale

Лопен (Гъстоцветен лопен) - Verbascum densiflorum

Обикновен лопен - Verbascum blattaria

Прекрасен лопен - Verbascum speciosum

Пурпурен лопен (Жлезист лопен) - Verbascum purpureum

Финикийски (Виолетов) лопен - Verbascum phoeniceumИзточници на информация

1 Стоянов. Н & Б. Стефанов. Флора на България, 1948.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2023 BGflora.net