БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Гайтанка

Melampyrum

Описание и отличителни особености на род Гайтанка

Едногодишни тревисти растения.

В България са установени 6 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "мелампирум".

Списък на видовете от род Гайтанка, включени в сайта

Горска гайтанка - Melampyrum sylvaticumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2017 BGflora.net

banner