БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Зъбарче

Odontites

Описание и отличителни особености на род Зъбарче

Едногодишни тревисти растения. Листата са разположени срещуположно. Съцветието е едностранно. Венчето на цветовете е двуустно, без шпора [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.].

В България естествено разпространени са 3 вида.

Списък на видовете от род Зъбарче, включени в сайта

Жълто зъбарче - Odontites luteaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

banner