БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Божурови

Paeoniaceae

Описание и отличителни особености на семейство Божурови

В България естествено разпространен e 1 род с 3 вида.

Два вида от семейството са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Латинското наименование на семейството се произнася "пеониацее".


Списък на родовете от семейство Божурови, включени в Българската флора онлайн

Божур - Paeonia


English


Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2016 BGflora.net

banner