БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Копривови

Urticaceae

Описание и отличителни особености на семейство Копривови

Многогодишни или едногодишни тревисти растения.

В България естествено разпространени са 2 рода с 6 вида.

Един вид от семейството е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Копривови, включени в Българската флора онлайн

Коприва - Urtica

Разваленка, Зидарка - Parietaria


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2020 BGflora.net