БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Коприва

Urtica

Описание и отличителни особености на род Коприва

Многогодишни или едногодишни тревисти растения.

В България естествено разпространени са 3 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "уртика".


Списък на видовете от род Коприва, включени в сайта

Коприва - Urtica dioicaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2021 BGflora.net