БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Разваленка

Parietaria

Описание и отличителни особености на род Разваленка

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Листата целокрайни, последователно разположени. Цветовете хермафродитни или еднополови, разположени в пазвите на листата, с прицветници. Околоцветникът четириделен, на женските цветове тръбест, с 4 зъбци. Тичинките 4, разположени в основата на околоцветника, противостоящи на дяловете на последния. Плодникът елипсовиден, с приседнало близалце или то е върху кълбесто, четковидно, подаващо се над околоцветника стълбче. Плодът елипсовидно, слабо сплеснато орехче, обхванато от неопадващия околоцветник.

В България естествено разпространени са 3 (4) вида.


Списък на видовете от род Разваленка, включени в сайта

Лечебна разваленка - Parietaria officinalisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net