БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Тученицови

Portulacaceae

Описание и отличителни особености на семейство Тученицови

Eдногодишни или многогодишни тревисти растения, обикновено голи, повече или по-малко месести, с цели листа. Цветовете двуполови, единични или в цимозни съцветия. Чашелистчетата 2. Венчелистчетата са 5 (по-рядко 4-9), свободни или сраснали в основата. Тичинките са от 3 до 16. Яйчникът горен или полудолен, едногнезден; стълбчето едно, близалцата 3-6. Плодът обикновено разпуклива кутийка [Георгиев, Т. 1966. Флора на Н Р България, том IIІ, София].

В България естествено разпространени са 2 вида от 2 рода. Няма защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Тученицови, включени в Българската флора онлайн

Тученица - Portulaca


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net