БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Перуникови

Iridaceae

Описание и отличителни особености на семейство Перуникови

Многогодишни треви, чието стъбло е видоизменено в коренище, грудколуковици, грудки и рядко луковици, в които натрупват резервни вещества. Листата са линейни с успоредно жилкуване, разположени в два реда. Цветовете двуполови, правилни (Iris, Crocus) или неправилни (Gladiolus) със спата в основата си. Околоцветника е венчевиден, съставен от 6 листчета (два кръга по три), които са свободни или в различна степен сраснали в тръбица. Тичинките са три. Плодникът е съставен от три сраснали плодолиста с долен тригнезден яйчник и триделно, често с широки венчевидни дялове, близалце. Плодът е надлъжно разпукваща се многосеменна кутийка.

В България, като диворастящи са установени 4 рода и 20 вида, от тях шест вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Перуникови, включени в Българската флора онлайн

Минзухар - Crocus

Перуника - Iris

Петльово перо - Gladiolus


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2021 BGflora.net