БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Минзухар

Crocus

Описание и отличителни особености на род Минзухар

Многогодишни тревисти растения с грудколуковици. По време на цъфтеж без стъбла - цветовете се носят от тръбица образувана от срастването на околоцветните листчета. Околоцветника от 6 листчета. Тичинките 3 с линейни прашници.

Част от видовете цъфтят пролетта, а други есента.

Често представителите на род минзухар се бъркат с тези на род Мразовец (Colchicum), които обаче са от семейство Кремови (Liliaceae). Най-лесно двата рода могат да се различат по броя на тичинките - при мразовеца те са шест, докато при минзухара са три.

В България са установени 9 вида, от тях 2 са защитени.


Списък на видовете от род Минзухар, включени в сайта

Жълт минзухар - Crocus flavus

Златоцветен минзухар - Crocus chrysanthus

Оливиеров минзухар - Crocus olivieri

Паласов минзухар - Crocus pallasii

Планински минзухар - Crocus veluchensisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2021 BGflora.net