БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Оливиеров минзухар

Crocus olivieri

Снимки на Оливиеров минзухар (Crocus olivieri)

Crocus olivieri Crocus olivieri Crocus olivieri

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Оливиеров минзухар.


Латинско име

Crocus olivieri J. Gay - чете се "крокус оливиери".


Природозащитен статут и заплахи

ЗАЩИТЕН вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Включен в Червена книга на Народна република България, т. 1 с категория "рядък вид". Заплахи за вида са унищожаването на местообитанията и късането на растението за букети.


Описание и разпознаване

Оливиеровият минзухар е многогодишно тревисто растение. Височината на растението е от 8 до 15 см. Стълбчето е шестделно. Листата покрити с власинки. Обвивката на грудколуковицата разнищена на успоредни влакна. Цъфти февруари-април[1].


Местообитание

Тревисти места[2].


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие, Знеполски район, Струмската долина, Беласица, Славянка, Долината на р. Места, Родопи, Тракийска низина и Тунджанската хълмиста равнина[3].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.


Crocus olivieri in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net

ban