БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Мразовец

Colchicum

Описание и отличителни особености на род Мразовец

Многогодишни тревисти растения. Стъблото силно скъсено, едва развито в основата на грудколуковицата. Цветовете и листата излизат от силно скъсеното стъбло, в долната си част обвити с повече или по-малко удължено, светло обагрено безлистно влагалище. Цветовете едри, звънести, двуполови, розови, виолетови или пурпурни. Околоцветните листчета са 6, в долната си стеснена част сраснали в дълга тръбица. Тичинките 6, прикрепени в горната част на тръбицата. Прашниците линейни, линейно-елиптични или продълговати. Стълбчетата на плодника 3, нишковидни, свободни. Плодът разпукващ се на три дяла яйцевидна или овална кутийка[1].

Пролетно или есенно цъфтящи растения.

Често представителите на род Мразовец се бъркат с тези на род Минзухар (Crocus) от семейство Перуникови (Iridaceae). За белезите, по които се различават, вижте описанието на род Минзухар (Crocus).

В България естествено разпространени са 10 вида. Пет вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Един вид е лечебно растение.


Списък на видовете от род Мразовец, включени в сайта

Есенен мразовец - Colchicum autumnale

Трилистен мразовец (Анкарски мразовец) - Colchicum triphyllum
Източници на информация

[1] Кузманов Б. & Ст. Кожухаров. 1964. Флора на Народна Република България, том ІІ.

English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net