БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Трилистен мразовец

Colchicum triphyllum

Снимки на Трилистен мразовец (Colchicum triphyllum)

Colchicum triphyllum Colchicum triphyllum Colchicum triphyllum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Трилистен мразовец, Биберщайнов мразовец, Анкарски мразовец.


Латинско име

Colchicum triphyllum Kunze - чете се "колхикум трифилум". Известен е още и под следните имена (синоними): Colchicum biebersteinii Rouy и Colchicum ancyrense Kunze.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Цветовете са розово-виолетови и се развиват едновременно с листата през пролетта. Листата са три. Цъфти февруари-април[1].


Местообитание

Сухи тревисти места и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Предбалкан, Стара Планина (източна), Софийски район, Пирин (южен), Родопи (средни и източни), Тракийска низина и Тунджанска хълмиста равнина[3].


Общо разпространение

Южна Европа до полуостров Крим, Северна Африка и Югозападна Азия (Иран и Турция)[4].


Значение

Трилистният мразовец е растение с украсни (декоративни) качества[5].Вижте също

Растения с лилави и розови цветове

Дърветата в България

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] eMonocot.

[5] К. Методиев, лично наблюдение.


Colchicum triphyllum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2020 BGflora.net