БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Паласов минзухар

Crocus pallasii

Снимки на Паласов минзухар (Crocus pallasii)

Crocus pallasii Crocus pallasii Crocus pallasii Crocus pallasii Crocus pallasii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Паласов минзухар.


Латинско име

Crocus pallasii Goldb. - чете се "крокус паласии".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Паласовият минзухар е многогодишно тревисто растение. Височината на растението над земята е от 8 до 15 см. Цветовете единични, виолетови; прашниците жълти. Обвивката на грудголуковицата не отделя пръстенчета в основата. Цъфти през месеците септември - ноември[1].


Местообитание

По сухи тревисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Дунавска равнина, Североизточна България, Предбалкан - източен, Софийски район, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Струмска долина и Беласица. Между 0 и 1000 m надм. височина[3].


Общо разпространение

Средиземноморието, Балкански полуостров, Крим и Мала Азия.Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Crocus pallasii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net

ban