БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Златоцветен минзухар

Crocus chrysanthus

Снимки на Златоцветен минзухар (Crocus chrysanthus )

Crocus chrysanthus Crocus chrysanthus Crocus chrysanthus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Златоцветен минзухар, Златистоцветен минзухар.


Латинско име

Crocus chrysanthus (Herbert) Herbert - чете се "крокус хризантус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Често се събира за букети, което може да създаде опасност за някои популации на вида.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Високо до 15 cm. Обвивката на грудколуковицата кожеста, отделя пръстенчета в основата. Венчелистчетата жълти, близалцето оранжево, стълбчето триделно. Цъфти през месеците февруари-април[1].


Местообитание

Светли гори, храсталаци и поляни[2].


Разпространение в България

Установен е в повечето фитогеографски райони БЕЗ Дунавската равнина, Предбалкан, Знеполски район и Странджа, от 0 до 1800 m надморска височина[3].


Общо разпространение

Балканите и Мала Азия.


Значение

Декоративно растение.Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Crocus chrysanthus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2017 BGflora.net

ban