БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Перуника

Iris

Описание и отличителни особености на род Перуника

Многогодишни тревисти растения с коренища. Цветовете с шест делен околоцветник разположен в два кръга. Лисчетата от външния кръг са наведени надолу, а вътрешните са изправени и завити навътре.

В България естествено разпространени са 9 вида, от които 1 е защитен.


Списък на видовете от род Перуника, включени в сайта

Блатна перуника - Iris pseudacorus

Дребна перуника - Iris pumila

Пъстра перуника - Iris variegata

Райхенбахова перуника - Iris reichenbachii

Сибирска перуника - Iris sibirica

Синтенисова перуника - Iris sintenisiiEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2022 BGflora.net