БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пъстра перуника

Iris variegata

Снимки на Пъстра перуника (Iris variegata )

Iris variegata Iris variegata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пъстра перуника.


Латинско име

Iris variegata L. - чете се "ирис вариегата".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен - обикновен в цялата страна.


Описание и разпознаване

Пъстрата перуника е многогодишно тревисто растение, високо 20-50 cm. Коренището дебело. Стъблото изправено, към върха разклонено, с много цветове. Листата линейно мечовидни, ясно наребрени, по-къси от стъблото, до 3 cm широки. Прицветниците тревисти, мехуресто подути. Цветовете почти приседнали. Околоцветната тръбица 2 пъти по-дълга от яйчника. Външните околоцветни листчета обратно яйцевидни, жълтеникаво бели или бели в основата, към върха виолетови, изпъстрени с кафяви, тъмночервени или виолетови жилки, на горната повърхност с ивица от жълто или виолетови обагрени реснички. Вътрешните околоцветни листчета жълти или виолетови, изпъстрени с кафявочервени или виолетови жилки или без жилки. Цъфти май-юни[1].


Местообитание

Скалисти поляни и храсталаци[2].


Разпространение в България

В цялата страна между 200 и 1500 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Естествено разпространен е в Средна Европа и Балканския полуостров[4].


Значение

Растение с украсни (декоративни) качества[5].Източници на информация

[1] Раденкова, Й. 1964. В: Флора на Н. Р. България. Том ІI. София.

[2] Раденкова, Й. 1964. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Раденкова, Й. 1964. Пос. източник.

[5] К. Методиев - собстневно наблюдение.


Iris variegata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2019 BGflora.net