БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Блатна перуника

Iris pseudacorus

Снимки на Блатна перуника (Iris pseudacorus)

Iris pseudacorus Iris pseudacorus Iris pseudacorus Iris pseudacorus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Блатна перуника.


Латинско име

Iris pseudacorus L. - чете се "и́рис псевда́корус"1. Видовото име pseudacorus означава "лъжлив акорус"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Блатната перуника е многогодишно тревисто растение 50-150 см високо растение. Коренището дебело до 2 см. Стъблото плътно, на върха разклонено, с 3-8 цвята. Листата широко линейни, до 2,5 см широки, приосновните по-къси или равни на стъблото. Прицветниците ланцетни, с гръбен ръб, тревисти, по края ципести. Цветовете с дълги дръжки. Околоцветната тръбица до два пъти по-къса от яйчника. Околоцветните листчета жълти, външните до 7 см дълги, яйцевидни, по средата с оранжево петно и пурпурни жилки, в основата изведнъж стеснени в нокът, равен на половината от разширената им част. Вътрешните околоцветни листчета дребни, линейни, по-къси и по-тесни от дяловете на стълбчето. Плодната кутийка продълговато овална, тъпо триръбеста, на върха с късо носче. Семената сплескани. Цъфти май-юни3.


Местообитание

По заблатени, мочурливи и влажни места, из цялата страна4.


Разпространение в България

В цялата страна от 0 до 1000 метра надморска височина5.


Общо разпространение

Европа, Средиземноморската област, Кавказ, Мала Азия, Западен Сибир6.


Химичен състав

В коренището на растението се съдържа етерично масло (0,1—0,3 %), което се използва в парфюмерията. Най-ценна част от маслото е кетона ирон, който придава на маслото аромат на теменужка. Освен ирона, аромата на маслото се дължи и на следи от бензалдехид, линалол, гераниол и др. В състава на маслото влизат още киселините миристинова, бензоена, ундециленова, тридеканова и други вещества. Освен етерично масло, в коренището са установени и нишесте (57 %), триглецирид (9,6 %), дъбилни вещества, органични киселини, слизести и смолисти вещества. Листата съдържат аскорбинова киселина (0,23 %) и други7


Значение

Подходящо за декоративно на влажни места. От цветовете и коренището може да се получи жълта боя за кожа и хартия и заедно с железни соли трайна черна боя. Растението е вредно за добитъка8.

Свежоизкопаните коренища имат тревиста миризма, но по време на бавното им сушене се появява приятен теменугов аромат, поради което под името "теменугов корен" се използва в сладкарството и за ароматизиране на ликьори, вина и други напитки9.

Блатната перуника е добър медонос. При благоприятни условия един цвят произвежда 15—20 mg нектар. В нектара се съдържат до 50% захари10.

Има данни, че коренището и цветовете са отровни в свежо състояние11.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Раденкова, Й. 1964. Флора на Народна Република България, том II, издателство на БАН, София.

4 Раденкова, Й. 1964. Пос. източник.

5 Раденкова, Й. 1964. Пос. източник.

6 Раденкова, Й. 1964. Пос. източник.

7 Дудченко Л. Г., Козьяков А. С., Кривенко В. В. 1989. Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения, Наукова думка.

8 Раденкова, Й. 1964. Пос. източник.

9 Дудченко Л. Г., Козьяков А. С., Кривенко В. В. 1989. Пос. източник.

10 Ирис ложноаировый - Википедия - според: Суворова С. Д. Медоносы рязанской мещеры // Пчеловодство: журнал. — 1997. — № 4. — С. 17—20.

11 Ирис ложноаировый - Википедия - според: Губанов И. А. и др. 2002. Иллюстрированный определитель растений Средней России, М.: Т-во науч. изд. КМК, Ин-т технолог. иссл.

Iris pseudacorus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net