БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Синтенисова перуника

Iris sintenisii

Снимки на Синтенисова перуника (Iris sintenisii )

Iris sintenisii Iris sintenisii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Синтенисова перуника.


Латинско име

Iris sintenisii Janka - чете се "ирис синтенисии".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение, високо от 15 до 40 см. Външните околцветни листчета без реснички на горната страна. Цветната тръбица е по-дълга от яйчника. Цъфти април - юни[1].


Местообитание

Расте в храсталаци и дъбови гори[2].


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Черноморско крайбрежие, Стара планина (източна и средна), Софийски район, Струмска долина, Славянка, Беласица, Долината на река Места, Пирин, Средна гора, Родопи (източни), Тракийска низина и Тунджанска хълмиста равнина. Между 0 и 1000 м. надм. височина[3].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Iris sintenisii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net