БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сибирска перуника

Iris sibirica

Снимки на Сибирска перуника (Iris sibirica)

Iris sibirica Iris sibirica Iris sibirica Iris sibirica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сибирска перуника.


Латинско име

Iris sibirica L. - чете се "и́рис сиби́рика".[1]


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Сибирската перуника е многогодишно тревисто растение. Стъблата са цилиндрични, достигат височина от 30 до 75 см. Цветовете са сини или виолетови. Външните околоцветни листчета са без реснички на горната (вътрешната) повърхност. Цветната тръбица по-къса от завръза или почти неразвита. Прицветниците са ципести, кафяви. Цъфти май-юни.[3]


Местообитание

Тревисти места.[4]


Разпространение в България

Расте в следните флористични райони: Стара планина (Средна и Западна), Знеполски район, Витошки район (Витоша), Славянка, Средна гора (Западна); до 1300 м надм. в.[5]


Значение

Декоративно растение.[6]Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[5] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[6] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

Iris sibirica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net