БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Райхенбахова перуника

Iris reichenbachii

Снимки на Райхенбахова перуника (Iris reichenbachii)

Iris reichenbachii Iris reichenbachii Iris reichenbachii Iris reichenbachii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Райхенбахова перуника.


Латинско име

Iris reichenbachii Heuff. - чете се "и́рис райхенба́хии"[1].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Райхенбаховата перуника е многогодишно тревисто растение с височина до 35 см високо. Листата прави или сърповидно извити, 2-18 мм широки. Прицветниците почти еднакви, яйцевидно ланцетни или продълговато ланцетни, мехуресто подути, с гръбен ръб, тревисти, по края ципести. Цветовете жълти, виолетови или сини. Околоцветната тръбица два пъти по-дълга от яйчника и по-къса от околоцветните листчета. Външните околоцветни листчета обратно яйцевидни или продълговати, в основата клиновидни, с виолетови жилки или ивици, на горната повърхност с ивица от жълто или гълъбово обагрени реснички. Вътрешните околоцветни листчета обратно яйцевидни, клиновидни, понякога в основата с виолетови жилки. Цъфти април-май[2].


Местообитание

Скалисти, каменливи и тревисти места[3].


Разпространение в България

Карта показваща разпространението на Райхенбаховата перуника по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Iris reichenbachii

Расте от 0 до 2200 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Балкански полуостров и Румъния[6].


Значение

Декоративно растение[7].Вижте още

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Раденкова, Й. 1964. В: Флора на Н. Р. България, том II, София.

[3] Раденкова, Й. 1964. Пос. източник.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

[6] Раденкова, Й. 1964. Пос. източник.

[7] Раденкова, Й. 1964. Пос. източник.

Iris reichenbachii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net