род Петльово перо, Гладиола

Gladiolus

Описание и отличителни особености на род Петльово перо

Многогодишни тревисти растения с грудколуковици. Цветовете са неправилни, събрани в класовидни съцветия.

Латинското име на рода се чете "гладиолус", което на латински означава меч.

В България естествено разпространени са 5 вида.

Списък на видовете от род Петльово перо

© 2009 BGflora.net

banner