БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Петльово перо

Gladiolus

Описание и отличителни особености на род Петльово перо

Многогодишни тревисти растения с грудколуковици. Цветовете са неправилни, събрани в класовидни съцветия.

Латинското име на рода се чете "гладиолус", което на латински означава меч.

В България естествено разпространени са 5 вида.


Списък на видовете от род Петльово перо, включени в сайта

Обикновено петльово перо - Gladiolus communisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net