БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Гологлавчеви

Globulariaceae

Описание и отличителни особености на семейство Гологлавчеви

Многогодишни тревисти растения или малки храстчета. Цветовете двуполови, неправилни, 5-делни, събрани в гъста връхна, кълбовидна, по-рядко удължена главичка. Венчето 5-делно, двуустно. Горната устна с два дяла, долната с три дяла. Тичинките 4.

В България расте 1 род с 2 вида.


Списък на родовете от семейство Гологлавчеви, включени в Българската флора онлайн

Гологлавче - Globularia


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net