БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Гологлавче

Globularia

Описание и отличителни особености на род Гологлавче

Многогодишни тревисти растения или малки храсти.

В България естествено разпространени са 2 вида.


Списък на видовете от род Гологлавче, включени в сайта

Обикновено гологлавче - Globularia aphyllanthes

Сърцевиднолистно гологлавче - Globularia cordifoliaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net