БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Дебелецови

Crassulaceae

Описание и отличителни особености на семейство Дебелецови

Едногодишни, двегодишни или многогодишни тревисти растения. Листата са цели, дебели, месести, разположени са последователно на стъблото, по-рядко срещуположни или в прешлени, без прилистници. Цветовете са правилни, събрани в различни съцветия или разположени по единично в пазвите на листата. Чашелистчетата от 3 до 30. Венчелистчетата на брой са колкото чашелистчетата, свободни или сраснали в основата си. Тичинките на брой колкото венчелистчета или два пъти повече от тях, дръжките на тичинките са свободни. Плодниците на брой колкото венчелистчетата, свободни или сраснали в основата си. Плодовете са сборни, съставени от ципесто-кожести, свободни или съединени в основата си мехунки, разположени в лъчиста розетка, разпукващи се по надлъжен шев.

В България естествено разпространени са около 35 вида от 6 рода. 8 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Дебелецови, включени в Българската флора онлайн

Дебелец - Sempervivum

Златовръх - Rhodiola

Нежит - Jovibarba

Тлъстига - Sedum


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2020 BGflora.net