БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Тлъстига

Sedum

Описание и отличителни особености на род Тлъстига

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Листата са месести, прости, цели, голи, разположени последователно или събрани в приосновна розетка. Съцветията сенниковидни метлици или гроздовидни. Цветовете са двуполови, обикновено пет делни, по-рядко 4-, 6-, или 9- делни. Чашелистчетата и венчелистчетата в еднакъв брой, тичинките два пъти повече от венчелистчетата. Плодниците на брой толкова колкото и венчелистчетата, свободни или сраснали при основата си. Плодовете сборни, съставени от изправени или разперени мехунки. Семената многобройни, дребни, без ендосперм. Размножават се със семена и вегетативно.

В България естествено разпространени са 23 вида, от тях 5 са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Лечебни видове са Лютивата тлъстига (Sedum acre), Голямата тлъстига (Sedum maximum) и др.

Латинското наименование на рода се произнася "седум".


Списък на видовете от род Тлъстига, включени в сайта

Алпийска тлъстига - Sedum alpestre

Голяма тлъстига - Sedum maximum

Едногодишна тлъстига - Sedum annuum

Жълтеникава тлъстига - Sedum ochroleucum

Испанска тлъстига - Sedum hispanicum

Костова тлъстига - Sedum kostovii

Лукова тлъстига - Sedum cepaea

Лютива тлъстига - Sedum acre

Почерняваща тлъстига - Sedum atratum

Стефчова тлъстига - Sedum stefco

Урвилеева тлъстига - Sedum urvillei

Червеникава тлъстига - Sedum rubensEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2021 BGflora.net