БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Червеникава тлъстига

Sedum rubens

Снимки на Червеникава тлъстига (Sedum rubens )

Sedum rubens Sedum rubens

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Червеникава тлъстига.


Латинско име

Sedum rubens L. - чете се "седум рубенс".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Стъблата от 5 до 12 см дълги, в горната си част покрити с жлезисти власинки. Цветовете бели, тичинките на брой колкото венчелистчетата. Чашелистчетата 2-3 мм дълги, отвън покрити с жлезисти власинки. Венчелистчетата 5 мм дълги, отвън влакнести. Цъфти май-юни[1].


Местообитание

Сухи и каменисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Североизточна България, Стара Планина (източна), Средна гора (западна), Западни гранични планини, Софийски район, Славянка, Долината на Струма, Долината на Места, Родопи, Тракийска низина и Тунджанска равнина. От 0 до 800 м надм. височина[3].


Общо разпространение

Европа и Средиземноморието.


Значение

Декоративно растение.Вижте също

Растения с бели цветове

Дърветата в България

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Sedum rubens in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net

ban