БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Едногодишна тлъстига

Sedum annuum

Снимки на Едногодишна тлъстига (Sedum annuum)

Sedum annuum Sedum annuum Sedum annuum Sedum annuum Sedum annuum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Едногодишна тлъстига.


Латинско име

Sedum annuum L. - чете се "седум аннуум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение, високо от 5 до 15 cm. Венчелистчетата на цветовете са жълти, 5-7 mm дълги; чашелистчетата 3-5 mm дълги. Цъфти май - юли[1].


Местообитание

По скали и каменисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина (средна и западна), Софийски район, Витошки район, Западни гранични планини, Пирин, Рила, Родопи, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина и Странджа; между 0 и 2200 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа, Сибир, Югозападна Азия (Мала Азия), Кавказ[4].


Значение

Едногодишната тлъстига е украсно (декоративно) растение[5].Вижте също

Растения с жълти цветове

Дърветата в България

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Вълев, Ст. 1970. В: Флора на Република България, том IV, София.

[5] К. Методиев, собствено наблюдение.


Sedum annuum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2018 BGflora.net

ban