БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лютива тлъстига

Sedum acre

Снимки на Лютива тлъстига (Sedum acre)

Sedum acre Sedum acre Sedum acre Sedum acre Sedum acre Sedum acre

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Лютива тлъстига.

За всички известни народни имена на растението - вижте най-долу на страницата.


Латинско име

Sedum acre L. - чете се "седум акре".Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. При събиране на растението за лечебни цели трябва да се оставят поне 1/3 от растенията с развити цветоносните стъбла, за да се осигури семенното размножаване на вида[1].


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение с тънко, разклонено коренище с къси отчасти подземни издънки. Стъблата са разклонени от основата, полегнали или възходящи и са два типа: цветоносни - носещи цветовете и стерилни - без цветове. Цветоносните стъбла са възходящи или изправени, 5-15 cm високи, голи, разклонени. Листата на цветоносните стъбла са последователни, раздалечени, 2-5 mm дълги и 2-3 mm широки, яйцевидни, месести; върху стерилните стъбла листата са плътно, керимидообразно наредени. В основата на цветоносните стъбла се запазват изсъхнали ципести листа. Цветовете са 5 делни събрани във връхни съцветия. Венчелистчетата са 5 дълги от 5 до 10 mm, златистожълти. Тичинките 10, малко по-къси от венчето. Цъфти май-август[2].


Местообитание

Каменисти и скалисти места.


Разпространение в България

Установен е в цялата страна. От 0 до 2000 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа, Югозападна Азия и Северна Африка[4].


Значение

Растението е лечебно, декоративно, медоносно и отровно[5].


Употребяема част (билка)

Стрък от лютива тлъстига - Herba Sedi acris.


Време и начин на бране

Стръковете от лютивата тлъстига се събират от средата на пролетта до края на лятото по време на цъфтеж. Брането се извършва в сухо време, след вдигане на росата, най-добре в сутрешните часове, когато съдържанието на биологично активни вещества е най-високо. С нож или ножица се отрязва цялата надземна част, като се внимава да не се изтръгне коренището. При брането да не се пипат очите, носът и други нежни части на кожата и тялото, защото свежия сок от растението може да предизвика възпаление[6].


Първична преработка на билката

Билката се суши в силно проветриви помещения или под навеси. Стръковете се разстилан на много тънък пласт (1-2 cm). Стръковене и листата са с високо водно съдържание и сушенето става бавно. През първата седмица билката се обръща всеки ден, след това обръщанията се разреждат в зависимост от състоянието на билката и времето. Материала е изсушен, когато листата при стриване не се размазват[7].


Лечебно действие и приложение

Лютивата тлъстига има хипотензивно и общоукрепващо действие[8]. Поради отровността на растението да се използва само по лекарско предписание и под лекарски контрол!Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: горчив дебелец; дебела драгана; див пилер; желти кози бизки; желто прозориче; жълт дебелец; кози бизки; кози цицки; копнеж (Драгоман и Църклевии - Соф.); лют зидар; прозориче; цицки; червекова горчилка; яреч[9].


Вижте също

Списък на видовете тревисти растения с жълти цветове, които си имат свои страници в Българската флора онлайн


Източници на информация

[1] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

[2] Асенов & кол., 1998. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Вълев, Ст. 1970. Семейство Дебелецови-Crassulaceae В: Флора на Н. Р. България, том ІV, София.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[6] Асенов & кол., 1998. Пос. източник.

[7] Асенов & кол., 1998. Пос. източник.

[8] Асенов & кол., 1998. Пос. източник.

[9] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.


Sedum acre in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net