БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лукова тлъстига

Sedum cepaea

Снимки на Лукова тлъстига (Sedum cepaea)

Sedum cepaea Sedum cepaea Sedum cepaea Sedum cepaea Sedum cepaea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Лукова тлъстига.


Латинско име

Sedum cepaea L. - чете се "седум цепеа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Луковата тлъстига е едногодишно или двугодишно тревисто растение, високо 10-30 cm. Стъблото е покрито с власинки. Листата са разположени в прешлени или срещуположно. Съцветията са пирамидална метлица. Цветовете с бели венчелистчета[1]. Цъфти през месеците май - юли.


Местообитание

Скалисти сенчести места в предпланините и планините[2].


Разпространение в България

Разпространение на Луковата тлъстига по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Sedum cepaea

Между 800 и 2000 метра надморска височина[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Вълев, Ст. 1970. В: Флора на Народна Република България. том ІV, София.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Sedum cepaea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net