БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Урвилеева тлъстига

Sedum urvillei

Снимки на Урвилеева тлъстига (Sedum urvillei)

Sedum urvillei Sedum urvillei Sedum urvillei Sedum urvillei Sedum urvillei Sedum urvillei

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Урвилеева тлъстига.


Латинско име

Sedum urvillei DC. - чете се "седум урвилеи"; същия вид се среща и под синонима Sedum sartorianum.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Урвилеевата тлъстига е многогодишно тревисто растение, високо 5-15 cm. Листата са цилиндрични до шиловидни, от двете страни изпъкнали, тъпо заострени, сивозелени. По този белег Урвилеева тлъстига се различава от близкия вид Лютивата тлъстига (Sedum acre), при която листата са яйцевидни, тъпи, жълто-зелени. Сухите листа кожести, бели само в основата. Цъфти през месеците май-юли[1].


Местообитание

По каменисти и скалисти места[2].


Разпространение в България

В следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Дунавска равнина, Предбалкан, Стара Планина, Знеполски район, Долината на Струма, Славянка, Пирин, Рила, Родопи, Тракийска низина и Тунджанска хълмиста равнина; докъм 1000 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа.


Значение

Растението може да се използва като декоративно в алпинеуми. Отглежда се и от любителите на сукулентни растения[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] К. Методиев - собствено наблюдение.


Sedum urvillei in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2020 BGflora.net