БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бяла тлъстига

Sedum album

Снимки на Бяла тлъстига (Sedum album)

Sedum album Sedum album Sedum album Sedum album Sedum album Sedum album Sedum album Sedum album Sedum album Sedum album Sedum album Sedum album

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бяла тлъстига.


Латинско име

Sedum album L. - чете се "се́дум а́лбум"1. Видовото име album означава "бял" на латински2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие3.


Описание и разпознаване

Бялата тлъстига е многогодишно тревисто растение. Коренището тънко, пълзящо, разклонено; корените влакнести. Стъблата с 5-18 см дълги, стелещи, стерилни, гъсто облистени издънки. Цветоносните стъбла изправени, заоблени, 5-20 (30) см високи. Листата 4-12 мм дълги и 2-6 мм широки, последователни, полуцилиндрични, тези на стерилните издънки линейно цилиндрични, приседнали, тънки, в основата с къси и тъпи шпори, тревистозелени или червеникави, голи, разредени по цветоносните и сгъстени по стерилните стъбла. Съцветията гъсти, щитовидни, сложни, силно разклонени. Цветовете многобройни, 5-делни; дръжките къси, голи или слабо късо влакнести. Чашелистчетата голи, в основата сраснали, яйцевидни, затъпени, с 3 неясни жилки. Венчелистчетата 3-5 мм дълги, 3-4 пъти по-дълги от чашелистчетата, удължено ланцетни, късо заострени, бели или по-рядко розови. Тичинките 10, почти равни на венчето; дръжките бели, сраснали с основата на венчелистчетата; прашниците червено кафяви, бъбрековидни, пурпурни. Мехунките 5, 3-4 мм дълги, изправени, розови, цилиндрични. Подплодниковите нектарни люспи дребни, широко бухалковидни, към основата стеснени в къси дръжки. Семената около 1 мм дълги, продълговати, кафяви. Цъфти юни-август4.


Местообитание

По скали и скалисти места5.


Разпространение в България

В цялата страна от 200 до 2500 m надморска височина6.


Общо разпространение

Европа (без Исландия и най-северните и източните части), Югозападна Азия, Кавказ, Северна Африка7.


Значение

Декоративно8.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Вълев, Ст. 1970. Във: Флора на Република България, том IV, София.

5 Вълев, Ст. 1970. Пос. източник.

6 Вълев, Ст. 1970. Пос. източник.

7 Вълев, Ст. 1970. Пос. източник.

8 К. Методиев.


Sedum album in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net