БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Алпийска тлъстига

Sedum alpestre

Снимки на Алпийска тлъстига (Sedum alpestre)

Sedum alpestre Sedum alpestre Sedum alpestre Sedum alpestre Sedum alpestre

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Алпийска тлъстига, Пълзяща тлъстига.


Латинско име

Sedum alpestre Vill. - чете се "седум алпестре". Среща се и под името Sedum repens Schleich. in DC.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Алпийската тлъстига е многогодишно тревисто растение. Стъблата дълги от 5 до 8 cm. Венчелистчетата на цветовете са 3-5 mm дълги, продълговато-яйцевидни, тъпи, жълтеникавочервени. Цъфти юни - август[1].


Местообитание

Каменисти места[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Алпийската тлъстига по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Sedum alpestre

Между 1250 и 2500 метра надморска височина[4].


Значение

Декоративно растение[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Sedum alpestre in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

ban