БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Жълтеникава тлъстига

Sedum ochroleucum

Снимки на Жълтеникава тлъстига (Sedum ochroleucum )

Sedum ochroleucum Sedum ochroleucum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Жълтеникава тлъстига.


Латинско име

Sedum ochroleucum Chaix - чете се "седум охролеукум". Среща се и под името Sedum anopetalum.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблата от 15 до 30 см дълги. Цветовете събрани в сбити полусенници. Чашелистчетата 5-7 мм дълги, триъгълно ланцетни, заострени и покрити с жлезисти власинки. Венчелистчетата 7 - 10 мм дълги, заострени, изправени. Цъфти юни-юли[1].


Местообитание

Скалисти и каменисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Североизточна България, Предбалкан, Странджа, Средна гора (западна), Знеполски район, Софийски район, Витошки район, Пирин, Славянка, Родопи, Тракийска низина и Стара Планина. От 0 до 1800 m надм. височина[3].


Общо разпространение

Средиземноморието и Мала Азия.


Значение

Декоративно растение.Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив; К. Методиев.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив; К. Методиев.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив; К. Методиев.


Sedum ochroleucum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net

ban