БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Почерняваща тлъстига

Sedum atratum

Снимки на Почерняваща тлъстига (Sedum atratum )

Sedum atratum Sedum atratum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Почерняваща тлъстига.


Латинско име

Sedum atratum L. - чете се "седум атратум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Стъблата от 3 до 10 см дълги. Цветовете 5-делни, чашелистчетата до 2 мм дълги, венчелистчетата 3-4 мм дълги. Тичинките 10, по-къси от венчето. Цъфти юни-септември.


Местообитание

Каменисти места във високопланинския пояс.


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Стара Планина (средна), Рила, Пирин, Славянка, Родопи (средни) и Беласица. От 1700 до 2900 м надм. височина.


Общо разпространение

Централна, Южна и Източна Европа.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Sedum atratum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net