БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Нежит

Jovibarba

Описание и отличителни особености на род Нежит

Многогодишни тревисти растения. Приосновните листа събрани в гъсти, повече или по-малко кълбовидни розетки. Венчелистчетата на цветовете 6-7, изправени (на върха леко разперени), жълти [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].

В България e установен 1 (2) вид.

Латинското наименование на вида се произнася "йовибарба".


Списък на видовете от род Нежит, включени в сайта

Нежит - Jovibarba heuffelii



English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2018 BGflora.net

banner