БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Нежит

Jovibarba heuffelii

Снимки на Нежит (Jovibarba heuffelii)

Jovibarba heuffelii Jovibarba heuffelii Jovibarba heuffelii Jovibarba heuffelii Jovibarba heuffelii Jovibarba heuffelii Jovibarba heuffelii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Нежит.


Латинско име

Jovibarba heuffelii (Schott.) Á. & D. Löve - чете се "йовибарба хойфели". Растението е наречено на унгарския ботаник Янош Хойфел (János Heuffel, род. 1800 - поч. 1857).


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Нежитът е многогодишно тревисто растение. Стъблата 10-20 (30) cm високи. Розетките са 6-12 cm в диаметър, през лятото са отворени, звездовидно разперени. Листата от розетката са 25-60 mm дълги и 10-15 mm широки, разперени, продъговато обратно яйцевидни; външните са много по-големи от вътрешните, по ръба са с реснички, а на върха с хрущялно бодилче. Венчелистчетата на цветовете са от 6 до 7 на брой, 10-12 mm дълги, изправени (на върха леко разперени), жълти. Цъфти юли-септември12.


Местообитание

Расте по каменисти места и скали3.


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Предбалкан, Средна гора, Стара Планина (средна и западна), Западни гранични планини, Витошки район, Родопи, Знеполски район, Рила, Пирин, Беласица и Славянка; между 600 и 2200 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Югоизточна Европа (Източни Карпати и Балкански полуостров)5.


Значение

Декоративно растение, подходящо за скални групи6.Вижте също

Високопланинските растения в България

Растенията по нашите улици

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Вълев, Ст. 1970. В: Флора на Н. Р. България, том VІ.

2 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

3 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

5 Вълев, Ст. 1970. В: Флора на Н. Р. България, том VІ.

6 Вълев, Ст. 1970. В: Флора на Н. Р. България, том VІ.


Jovibarba heuffelii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2021 BGflora.net