БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Златовръх

Rhodiola

Описание и отличителни особености на род Златовръх

Многогодишни тревисти растения. Един вид в България.


Списък на видовете от род Златовръх, включени в сайта

Златовръх - Rhodiola rosea


Вижте също

Дърветата в БългарияEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net