БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Златовръх

Rhodiola rosea

Снимки на Златовръх (Rhodiola rosea)

Rhodiola rosea Rhodiola rosea Rhodiola rosea Rhodiola rosea Rhodiola rosea Rhodiola rosea Rhodiola rosea Rhodiola rosea Rhodiola rosea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Златовръх, Розов златовръх.


Латинско име

Rhodiola rosea L. - чете се "родиола розеа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона[1]. Съгласно закона, за защитените растения е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "критично застрашен"[2]. В същия източник, като заплахи за вида, е записано:

"Събира се като лечебно растение за лични нужди, за търговия в страната, за международна търговия, лавини, ниска плътност на популациите."


Описание и разпознаване

Златовърхът е многогодишно тревисто двудомно растение с дебело, месесто коренище, което има аромат на рози. Цветоносните стъбла многобройни, високи 25–30 cm. Листата закръгленоовални, приседнали, голи, червеникаво-синкави. Съцветията щитовидни, многоцветни. Цветовете 4–5-делни, с дълги дръжки, еднополови, обикновено бледорозови, светложълти или тъмножълти. Мехунките дълги 6–8 mm, многосеменни, зеленикави и червеникави. Семената дълги до 2 mm. Цъфти юни–август, плодоноси август–септември. Размножава се вегетативно и със семена[3].


Местообитание и популации

Среща се по каменисти и скалисти места в по-високите части на планините, над горната граница на гората. На много места обитава сипеи и райони в близост до късно топящи се снежни преспи, което осигурява достатъчна почвена влажност. Находищата в Стара планина и Пирин са представени от малочислени популации. Най-многочислени, заемащи значително проективно покритие, са популациите в Рила планина[4].


Разпространение в България

Стара планина (Западна и Средна), Рила, Пирин; между 2000–2600 m надморска височина[5].


Общо разпространение

Европа, Сибир, Югозападна Азия (Мала Азия), Централна Азия, Японо-Китайска област, Северна Америка[6].


Значение

Растението се смята за лечебно. Коренището се използва за възстановяване от големи физически и психически натоварвания, но няма доказателствата, че Златовърха има такова действие[7].


Украсни качества

Растението е много красиво поради гъстите си туфи, върху стъблата на които са разположени гъсти съцветия от жълти цветове. Цветовете имат аромат на кайсия[8].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Теньо Мешинев. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] Теньо Мешинев. 2015. Пос. източник.

[4] Теньо Мешинев. 2015. Пос. източник.

[5] Теньо Мешинев. 2015. Пос. източник.

[6] Теньо Мешинев. 2015. Пос. източник.

[7] Rhodiola: Uses, Side Effects, Interactions, Dosage, and Warning - WebMd.

[8] К. Методиев.


Rhodiola rosea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net