БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Кипарисови

Cupressaceae

Описание и отличителни особености на семейство Кипарисови

Вечнозелени дървета и храсти. Семейството е от клас Иглолистни (Pinopsida). Листата са люсповидни по рядко игловидни, върху стъблото са разположени срещуположно или в прешлени по три. Повечето родове от семейството имат вдървенели шишарки, но единствения естествено разпространен род в България - хвойната (Juniperus), образува месести образувания обхващащи семената, които се наричат галбули.

В България естествено разпространен е един род - хвойна (Juniperus) с шест вида, от които два са защитени със Закона за биологичното разнообразие. Други родове и видове от семейството са внесени и се отглеждат като декоративни растения.


Списък на родовете от семейство Кипарисови, включени в Българската флора онлайн

Кипарис - Cupressus

Метасеквоя - Metasequoia

Платикладус - Platycladus

Хвойна - Juniperus


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2024 BGflora.net