БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Ръждавецови

Potamogetonaceae

Описание и отличителни особености на семейство Ръждавецови

Многогодишни тревисти водни растения, които са изцяло потопени или с плаващи над водата листа. Цветовете - невзрачни, събрани в стърчащи над водата класчета. Цветните части са обикновено по 4. Анемофилни растения – опрашват се от вятъра. Плодът е орехче. Представителите на семейство Ръждавецови играят важна роля във водните екосистеми1.

У нас семейството е представено с два рода с общо 17 вида. От род Ръждавец (Potamogeton) широко разпространени са Плаващ ръждавец (Potamogeton natans) - с плаващи над водата листа, Къдрав ръждавец (Potamogeton crispus) - с къдрави листа и Дребен ръждавец (Potamogeton pusillus) - с тесни линейни листа. Редки за българската флора и защитени от Закона за биологичното разнообразие ca Островърх ръждавец (Potamogeton friesii) и Влакновиден ръждавец (Potamogeton trichoides), както и единственият вид на род Гренландия (Groenlandia) - Гъстолистната гренландия (Groenlandia densa), чиито листа са срещуположни2.


Списък на родовете от семейство Ръждавецови, включени в Българската флора онлайн

Ръждавец - Potamogeton


Източници на информация

1 Киряков, И. 1999. Систематика на растенията, Пловдив.

2 Киряков, И. 1999. Пос. източник.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net