БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Плаващ ръждавец

Potamogeton natans

Снимки на Плаващ ръждавец (Potamogeton natans)

Potamogeton natans Potamogeton natans Potamogeton natans Potamogeton natans Potamogeton natans Potamogeton natans Potamogeton natans Potamogeton natans Potamogeton natans Potamogeton natans Potamogeton natans Potamogeton natans

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Плаващ ръждавец.


Латинско име

Potamogeton natans L. - чете се "потамоге́тон на́танс"1. Родовото име Potamogeton е образувано от гръцките думи ποτάμι (потами), която означава река и γείτων (гейтон), която значи съсед, и указва на местообитанието на водолюбивите растения от този род2. Видовото име natans означава "плаващ"3.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие4.


Описание и разпознаване

Плаващият ръждавец е многогодишно водно тревисто растение с потопени и плаващи листа. Коренището често силно разклонено, пълзящо, с грудковидни надебеления през есента. Стъблото често над 1 m дълго, неразклонено или слабо разклонено. Най-долните, потопени във водата листа до 50 см дълги и 1 см широки, без петура и редуцирани до степен на филодии. Горните листа ланцетни, слабо прозирни, с дръжки, през време на цъфтенето загиват и изгниват. Плаващите листа с дръжки, твърди, кожести, овални, удължени или яйцевидни, дълги до 12 см и широки до 5,5 см. В основата си петурата най-често слабо сърцевидна и обикновено направо преминава в дръжка. Листната дръжка дълга, с жлеб на горната страна. Пазвените прилистници (езичетата) значително дълги — до 10 см, често по-дълги от междувъзлията и листните дръжки, тревисти или кожести и рано опадват. Цветоносната дръжка до 10 см дълга, равномерно дебела, не по-дебела от стъблото. Самото цветоносно класче 4 — 5 (8) см дълго, цилиндрично, гъсто. Плодчетата обратно яйцевидни, слабо сплескани отстрани, в сухо състояние със слаб ръб (кил) на гръбната страна, с късо носче. Цъфти май-август5.


Местообитание

Расте в блата, бавно течащи и застояли води, разливи на реки, езера6.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище до 1500 метра надморска височина7.


Общо разпространение

Широко разпространен в умерената и субтропическата зона на цялото земно кълбо; рядък в тропиците8.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Рдест - Википедия.

3 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

4 Закон за биологичното разнообразие.

5 Йорданов Д. 1963. Във: Флора на Народна Република България, том I, София.

6 Йорданов Д. 1963. Пос. източник.

7 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

8 Йорданов Д. 1963. Пос. източник.


Potamogeton natans in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net