БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Сложноцветни

Asteraceae (Compositae)

Описание и отличителни особености на семейство Сложноцветни

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, по-рядко полухрасти, храсти или дървета. Листата са разположени най-често последователно, но може и срещуположно или в розетка. Характерно за семейството е съцветието, което е тип кошничка (главичка). Тя има плоско или изпъкнало цветно легло, върху което се разполагат цветовете. Отвън, в долната част, цветното легло е покрито с обвивка (инволукриум) от листа с различна форма, цвят и подредба, които се използват широко в таксономията на семейството. Кошничките може да са разположени единично или в съставни съцветия. Цветовете са дребни, многобройни, събрани в кошничките, рядко само по едно в кошничка (Челядник - Echinops). Чашката се състои от люспички, четинки или липсва. Венчелисчетата са 5 сраснали в дълга тръбица, която в горната си част е оформена по различен начин образувайки различни типове цветове:

Тичинките са 5, прикрепени към венчето. Плодникът е с долен яйчник, с дълго стълбче преминаващо през венечната тръбица и завършва с двуделно близалце. Плодът е семка. При много представители семката има хвърчилка чрез която се разпространява от вятъра (Глухарче - Taraxacum).

Семейство Сложноцветни е най-многобройното по отношение броя видове в България. Естествено разпространени са около 420 вида от около 95 рода. 58 вида от семейството са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Към семейство Сложноцветни се отнасят и важни културни растения, сред които са Слънчогледът (Helianthus annuus), от семената на който се произвежда най-използваното в кухнята у нас растително масло - слънчогледовото олио. Слънчогледът е важен също и като медоносно растение, а плодовете му освен за производство на олио се използват и за "директна консумация" - така наречените слънчогледови семки. Друго хранително растение от семейството е Салатата или Марулята (Lactuca sativa).

На следната страница можете да видите по какво се различават родовете и видовете бодили от семейство Сложноцветни.


Списък на родовете от семейство Сложноцветни, включени в Българската флора онлайн

Аспурт - Carthamus

Безсмъртниче - Xeranthemum

Бял смил - Gnaphalium

Бял трън - Silybum

Витошки еделвайс - Antennaria

Вратига - Tanacetum

Гингер - Onopordum

Глухарче - Taraxacum

Горчивче - Picris

Див слънчоглед - Doronicum

Димитровче - Aster

Дрипавка - Crepis

Дъбравник - Eupatorium

Еделвайс - Leontopodium

Енчец - Solidago

Жълтица - Leontodon

Злолетица - Erigeron

Козя брада - Tragopogon

Кокеш - Scorzonera

Кривец - Chondrilla

Крупина - Crupina

Лайка - Chamomilla

Лайкучка - Matricaria

Магарешки бодил - Carduus

Маргаритка - Leucanthemum

Метличина - Centaurea

Миск - Jurinea

Мицелис - Mycelis

Млечник - Cicerbita

Оман - Inula

Отантус - Otanthus

Паламида - Cirsium

Паричка - Bellis

Пелин - Artemisia

Пикномон - Picnomon

Подбел - Tussilago

Подбелниче - Homogyne

Подрумиче - Anthemis

Пренантес - Prenanthes

Пресечка - Cnicus

Птилостемон - Ptilostemon

Равнец - Achillea

Репей - Arctium

Решетка - Carlina

Рогачица - Xanthium

Рунянка - Hieracium

Салата - Lactuca

Сгърбун - Lapsana

Синя жлъчка - Cichorium

Сколимус - Scolymus

Спореж - Senecio

Степторамфус - Steptorhamphus

Тефрозерис - Tephroseris

Челядник - Echinops

Чернокос - TelekiaЕволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2022 BGflora.net