БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Рунянка

Hieracium

Описание и отличителни особености на род Рунянка

Многогодишни тревисти растения. Кошничките само с езичести цветове. Плодовете без носчета, с хвърчилката от кафяви, чупливи власинки.

В България от рода са установени над 80 вида.


Списък на видовете от род Рунянка, включени в сайта

Алпийска рунянка - Hieracium alpicola

Олимпийска рунянка - Hieracium olympicum

Разсеяна рунянка - Hieracium sparsum

Същинска рунянка - Hieracium hoppeanumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2022 BGflora.net