БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Чернокос

Telekia

Описание и отличителни особености на род Чернокос

Многогодишни тревисти растения. В България расте 1 вид.


Списък на видовете от род Чернокос, включени в сайта

Красив чернокос - Telekia speciosaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net